Skill Sprint - Shiny Goals
Skill Sprint - Shiny Goals

Shiny Goals

Veel teams en organisaties worstelen met het stellen van duidelijke, motiverende doelstellingen. Zonder inspirerende doelen kan het teamgevoel verslappen, wat leidt tot verminderde motivatie en resultaten. Ontdek hoe je dit aanpakt!

Veel teams en organisaties worstelen met het stellen van duidelijke, motiverende doelstellingen. Zonder inspirerende doelen kan het teamgevoel verslappen, wat leidt tot verminderde motivatie en resultaten.

Het ontbreken van 'shiny goals' - doelen die aantrekkelijk en uitdagend zijn - kan leiden tot een gebrek aan richting en enthousiasme. Dit kan resulteren in een dalende teamgeest en productiviteit.

Deze skill sprint focust op het creëren van 'shiny goals': het stellen van aantrekkelijke, meetbare en haalbare doelstellingen die teams motiveren en verenigen. Leer effectieve communicatietechnieken om iedereen mee te krijgen in je visie.

Programma:

  1. De Kunst van het Stellen van 'Shiny Goals': Technieken om inspirerende doelstellingen te formuleren.
  2. Meten is Weten: Tools en methodes voor het meten van voortgang en succes.
  3. Communicatiestrategieën: Hoe communiceer je doelen op een manier die het team inspireert en motiveert.
  4. Verhalen Vertellen en Team Engagement: Het creëren van een verhaal rond je doelen om teambetrokkenheid te verhogen.
  5. Workshop: Samenstellen van een actieplan voor je team.

Unieke Leerbenadering van 'The House of Coaching':

  • Interactieve workshops met praktische oefeningen.
  • Persoonlijke en groepscoaching voor diepgaand begrip en toepassing.
  • Focus op innovatieve en creatieve benaderingen voor het stellen van doelen.

Maandthema: 'Leadership & Team Empowerment Month':

  • Benadrukken van het belang van sterke, motiverende doelstellingen voor leiderschapsontwikkeling en teamversterking.
  • Het versterken van de teamdynamiek door gemeenschappelijke 'shiny goals'.

Ben je klaar om je team naar nieuwe hoogten te leiden met 'shiny goals'? Meld je nu aan voor onze skill sprint en transformeer de manier waarop jouw team doelstellingen nastreeft en realiseert. Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt!

Program type
Event type
Event language(s)
Organised by
Facilitator(s)
Start date(s)
Date(s)
Time open
09:00 am
Time start
09:00 am
Time end
10:30 am
Price (excl. VAT)
€90.00
Price (incl. VAT)
€109.00