Welkom in de VUCA wereld! Of is die nu BANI?
Welkom in de VUCA wereld! Of is die nu BANI?

Welcome to the VUCA world! Or is that now BANI?

Stel je voor, je bent een manager die probeert te navigeren door een landschap dat voortdurend verandert. Je probeert je team te leiden door een reeks van onverwachte uitdagingen en veranderingen. Of misschien ben je een ondernemer die probeert te anticiperen op de toekomstige behoeften van je klanten in een wereld die steeds complexer en onvoorspelbaarder wordt. Ziezo! Welkom in de VUCA wereld!

Volatiel, onzeker, complex en ambigu

De term 'VUCA' werd voor het eerst gebruikt in de jaren 90 door het Amerikaanse leger om de uitdagingen te beschrijven waarmee zij geconfronteerd werden na de Koude Oorlog. VUCA staat voor Volatility (volatiliteit), Uncertainty (onzekerheid), Complexity (complexiteit) en Ambiguity (ambiguïteit).

Volatiliteit verwijst naar de snelheid en de omvang van veranderingen. Er vinden vaak onverwachte en snelle veranderingen plaats in de omgeving van organisaties, waardoor het moeilijk is om toekomstige ontwikkelingen te voorspellen. Onzekerheid duidt op het gebrek aan voorspelbaarheid en duidelijkheid in de omgeving. Er is vaak geen duidelijkheid over wat er gaat gebeuren en hoe de situatie zich zal ontwikkelen. Complexiteit verwijst naar de verscheidenheid en interconnectiviteit van factoren die de omgeving beïnvloeden. De wereld is steeds complexer geworden en er zijn veel verschillende factoren die de omgeving beïnvloeden, wat het moeilijk maakt om oorzaak en gevolg relaties te begrijpen. Ambiguïteit verwijst naar de verschillende en tegenstrijdige interpretaties van gebeurtenissen en situaties. Er is vaak geen duidelijkheid over wat de juiste interpretatie is van gebeurtenissen en hoe deze moeten worden aangepakt.

 • Volatiliteit

  Denk aan de olieprijzen. Ze zijn onderhevig aan snelle en significante schommelingen op basis van een reeks factoren, waaronder geopolitieke spanningen, natuurrampen, of zelfs geruchten. Deze volatiliteit maakt het moeilijk voor bedrijven in sectoren zoals luchtvaart en productie om hun kosten te voorspellen en te beheren.

 • Onzekerheid

  De Brexit is een goed voorbeeld van onzekerheid. Toen het Verenigd Koninkrijk besloot de Europese Unie te verlaten, was er veel onduidelijkheid over wat de gevolgen zouden zijn voor handel, immigratie, en wetgeving. Deze onzekerheid maakte het moeilijk voor bedrijven en individuen om toekomstige beslissingen te nemen.

 • Complexiteit:

  De recente COVID-19 pandemie is een goed voorbeeld van complexiteit. Het virus heeft invloed op elk aspect van het leven, van de volksgezondheid tot de economie, tot de manier waarop we werken en leren. Het beheersen van de pandemie vereist het navigeren door een web van onderling verbonden uitdagingen en het begrijpen van de relaties tussen verschillende factoren.

 • Ambiguïteit

  De opkomst van artificiële intelligentie (AI) en machine-learning brengt ambiguïteit met zich mee. Terwijl deze technologieën enorme mogelijkheden bieden, zijn er ook ethische, juridische, en sociale vragen die nog niet volledig zijn beantwoord. Dit maakt het moeilijk voor overheden, bedrijven en mensen om te weten hoe ze deze technologieën op een verantwoorde manier kunnen reguleren en gebruiken.

In een VUCA-wereld worden mensen, teams en organisaties uitgedaagd om zich snel aan te passen en flexibel te zijn, omdat de omgeving snel verandert en er veel onzekerheid en complexiteit is. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is het belangrijk dat organisaties strategisch vooruitkijken en toekomstgericht denken, zodat ze zich kunnen aanpassen en veranderingen kunnen anticiperen en omarmen.

Breekbaar, angstig, non-lineair en onbegrijpelijk

Maar er is een nieuw concept dat een alternatief perspectief biedt op deze uitdagingen: BANI. Het BANI framework is een nieuwere variant op het VUCA-concept. BANI staat voor Brittle (breekbaarheid), Anxious (angst), Nonlinear (niet-lineair), en Incomprehensible (onbegrijpelijk).

Breekbaarheid verwijst naar de mate waarin iets kan breken of uit elkaar kan vallen onder druk of veranderingen. Angst verwijst naar de onzekerheid die gepaard gaat met risico's en veranderingen. Niet-lineair verwijst naar de complexiteit van de relaties en processen tussen verschillende elementen. Onbegrijpelijk verwijst naar de moeilijkheid om te begrijpen wat er gaande is of wat er zal gebeuren.

 • Breekbaarheid

  Denk aan de financiële crisis van 2008. De wereldwijde economie bleek breekbaar te zijn toen de ineenstorting van de Amerikaanse huizenmarkt leidde tot een wereldwijde recessie. Banken en financiële instellingen die als solide werden beschouwd, bleken uiterst kwetsbaar voor veranderingen in de markt.

 • Angst

  De opkomst van cybercriminaliteit en dataprivacy kwesties hebben geleid tot een verhoogde angst bij zowel individuen als organisaties. Het idee dat persoonlijke of gevoelige informatie op elk moment kan worden gestolen of misbruikt, creëert een constante staat van onzekerheid en angst.

 • Niet-lineair

  De impact van sociale media op de publieke opinie is een voorbeeld van niet-lineariteit. Een enkele tweet of post kan viraal gaan en enorme invloed hebben, positief of negatief, op de perceptie van een merk of persoon. Deze effecten zijn moeilijk te voorspellen en te beheersen vanwege de complexe en niet-lineaire aard van sociale media interacties.

 • Onbegrijpelijk:

  De snelle ontwikkeling van technologieën zoals AI (artificiële intelligentie) en CRISPR (genetische modificatie) kan vaak onbegrijpelijk zijn voor het grote publiek, en zelfs voor degenen in de betreffende industrieën. Dit kan leiden tot verwarring, misverstanden en angst voor het onbekende.

Het BANI framework kan worden gebruikt om situaties te analyseren waarin veranderingen plaatsvinden en om strategieën te ontwikkelen die kunnen helpen bij het omgaan met onzekerheid en risico's. Door deze factoren te identificeren en te begrijpen, kunnen organisaties beter voorbereid zijn op wat er gaat komen en hun middelen en strategieën daarop afstemmen.

VUCA & BANI geven overzicht en inzicht

VUCA en BANI hebben beide betrekking op de onzekerheid en complexiteit van de huidige tijd en bieden handvatten om hiermee om te gaan. Waar VUCA vooral gericht is op het begrijpen en anticiperen op de veranderende omgeving, biedt BANI een raamwerk om te begrijpen wat er in de omgeving verandert en hoe dit impact heeft op de behoeften en verwachtingen van mensen. VUCA helpt dus om de omgeving te begrijpen, terwijl BANI helpt om de impact van veranderingen op mensen te begrijpen.

Het is duidelijk dat zowel VUCA als BANI waardevolle inzichten bieden voor managers, leidinggevenden en ondernemers die proberen te navigeren in deze onzekere en complexe wereld. Maar hoe kunnen we deze inzichten in de praktijk brengen?

Dat is waar onze masterclasses Systeemdenken en Strategisch denken van pas komen. Deze trainingen zijn ontworpen om je de tools en technieken te geven die je nodig hebt om effectief te navigeren in een VUCA en BANI wereld. Je leert hoe je strategisch kunt denken om toekomstige uitdagingen te anticiperen en hoe je systeemdenken kunt gebruiken om de complexe interconnecties in je omgeving te begrijpen.

Als gecertificeerd business coach, trainer en facilitator stimuleert Steff Vanhaverbeke mensen om werkwijzen te ontwikkelen die onontbeerlijk zijn in een steeds sneller veranderend

Mensen met interesse in dit thema volgen ook:

Event
Leer nieuwe technieken om je strategisch denken aan te scherpen. Leer denken in meerdere scenario’s om pro’s en contra’s af te…
 
Event
Met behulp van systeemdenken krijg je inzicht in de complexe samenhang en dynamieken in je organisatie, sectoren en markten.…