Navigating Leadership: The Fleet Formation Workshop Experience
Navigating Leadership: The Fleet Formation Workshop Experience

Vorige week ging er een bijzondere workshop van start aan de kusten van leiderschap en talentmanagement, waar een mix van humor, zelfreflectie en strategie het roer overnam. De workshop gebruikt de metafoor van boten om de dynamiek van zelfleiderschap en teamwerk te verkennen.

Lachen en Leren: Papieren boten vouwen

De sessie begon met een taak die iedereen aan het lachen maakte: het vouwen van papieren boten. Deze eenvoudige handeling staat in contrast met de complexiteit van leiderschapsprincipes en zette de toon voor luchtigheid en deuren naar een dieper begrip.

Zelfinzicht op open zee

Vervolgens doken de deelnemers in zelfreflectie en kozen ze een type boot dat hun persoonlijkheid weerspiegelde op de uitgestrekte zee van het leven en van leiderschap. Op elk schip is er de rationele geest of kapitein, die een langzame maar gestage denker is. Daarnaast is er een bemanning van 150 'piraten', of ego-states. Zij vertegenwoordigen de veelzijdige aspecten van menselijke persoonlijkheden. Iedereen identificeerde drie dominante 'piraten' die gewoonlijk het commando voerden.

De spiegel van perceptie

In een interessante wending voerden de deelnemers dialogen, waarbij collega's drie 'piraten' observeerden en noteerden die zij als meest invloedrijk zagen. Deze oefening weerspiegelde de vaak over het hoofd geziene spanning tussen zelfperceptie en externe waarneming, een essentieel element in het begrijpen van leiderschapsinvloed.

Vlootformatie als teamspiegel

Het hoogtepunt van de workshop was de vorming van een vloot. Elke deelnemer plaatste zijn boot en de collectieve opstelling zei veel over hoe teamleden opereren, denken en voelen. De diverse uitkomsten waren veelzeggend—sommige schepen werden achtergelaten op de grond, wat kan duiden op een gebrek aan motivatie, terwijl andere zich vormden tot strategische en enthousiaste vloten, klaar om de golven te overwinnen.

Diversiteit in samenwerking

Opvallend waren de verschillende vlootstructuren. Sommige deelnemers, volledig opgaand in de oefening, organiseerden hun schepen in indrukwekkende armada's. Anderen aarzelden, bleven aan de zijlijn staan, hun vaartuigen als getuigen van terughoudendheid of bezinning. Deze reacties schilderden een realistisch beeld van de dynamiek op de werkvloer en benadrukten de verschillende houdingen en betrokkenheid binnen een team.

Een reis van zelfontdekking

De workshop wordt ondersteund door een 9-stappenproces ontworpen om zelfkennis te verdiepen, zelfbegrip te bevorderen en zelfsturing te versterken—vaardigheden die evenzeer van toepassing zijn op het begrijpen van anderen en het navigeren van situaties.

De foto's van de workshop vangen momenten van interactie, concentratie en de fysieke manifestaties van de 'vloten'—een microkosmos van de ingewikkelde werking van de zakelijke wereld.

Terwijl Hans Demeyer de deelnemers door deze reis leidde, werd duidelijk dat leiderschap niet alleen gaat over het sturen van het schip, maar ook over het begrijpen van de stromingen binnen jezelf en je team. Het gelach, de gevouwen boten, de gesprekken—ze waren allemaal onderdeel van een grotere zoektocht om te ontdekken hoe effectief en empathisch te leiden.

Conclusie: meer dan teambuilding

De workshop is meer dan een oefening in teambuilding; het is een ontdekkingsreis

Profiteer nog van ons Black Friday aanbod

 

 

 

 

 

Hans Demeyer is een serial entrepreneur en leverancier van optimisme & inspiratie. 

Mensen met interesse in dit thema volgen ook: