Speak up!
Speak up!

De stille moordenaar van productiviteit

Je hebt geïnvesteerd in de beste hulpmiddelen, toptalent aangenomen en zelfs wellnessprogramma's opgenomen. Toch klopt er iets niet. Teams presteren niet optimaal, creativiteit is nog nooit zo laag geweest en het stressniveau schiet omhoog. Wat zou je kunnen missen?

Als angst het kantoor regeert

Stel je een werkplek voor waar werknemers aarzelen om voor hun mening uit te komen, waar de angst om fouten te maken innovatie in de weg staat en waar werktevredenheid slechts een modewoord is. Het is niet een gebrek aan vaardigheden of middelen dat je tegenhoudt; het is de afwezigheid van psychologische veiligheid. Onderzoek toont aan dat wanneer werknemers zich niet veilig voelen om zich te uiten, de gevolgen ernstig zijn - zowel voor het individuele welzijn als voor de prestaties van de organisatie.

Een veilige ruimte is meer dan een trend

Elmira Nijhuis van de Vrije Universiteit Amsterdam en Amy Edmondson, een vooraanstaand expert op het gebied van psychologische veiligheid, zijn het er allebei over eens: een psychologisch veilige omgeving is geen luxe; het is een noodzaak. Uit hun onderzoek blijkt dat teams met een hoog niveau van psychologische veiligheid meer betrokken, innovatiever en uiteindelijk succesvoller zijn.

Bouwen aan de cultuur

Dus, hoe draai je de zaken om? Begin met het creëren van een omgeving waarin iedereen - van stagiairs tot leidinggevenden - zich gehoord en gewaardeerd voelt. Moedig een open dialoog aan, vier fouten als leermomenten en train leiders om meer te zijn dan alleen maar taakmeesters. Door van psychologische veiligheid een hoeksteen van je organisatiecultuur te maken, verbeter je niet alleen de werkomgeving; je legt de basis voor ongekende groei en innovatie.

Psychologische veiligheid is meer dan een feel-good concept; het is een strategisch voordeel. Door het te integreren in het DNA van je organisatie los je niet alleen een probleem op, maar ontsluit je een wereld van onbenut potentieel.

Speak-up: een framework in vier stappen om onbenut potentieel te ontsluiten

Je hebt het belang van psychologische veiligheid ingezien, maar hoe implementeer je het eigenlijk? Hier is een eenvoudig maar effectief raamwerk van vier stappen om een open dialoog te stimuleren en psychologische veiligheid tijdens vergaderingen te bevorderen.

De Check-In: Maak de weg vrij voor open dialoog

Stel je voor dat je een teamvergadering begint om een nieuw project te bespreken. In plaats van meteen in de agenda te duiken, begin je met een check-in. Je vraagt elk teamlid om te vertellen hoe ze zich voelen bij het project of welke zorgen ze hebben. Deze eenvoudige handeling zet de toon voor een open en inclusieve discussie, waardoor iedereen zich op zijn gemak voelt om zijn mening te geven.

De Check-Up: Leer actief luisteren

Naarmate de vergadering vordert, gebruikt de facilitator de LSD-techniek (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen). Nadat een teamlid een riskante maar innovatieve marketingstrategie heeft voorgesteld, vat de facilitator het idee samen en stelt hij verduidelijkende vragen om er zeker van te zijn dat iedereen het voorstel begrijpt. Dit valideert niet alleen de bijdrage van het teamlid, maar zorgt er ook voor dat beslissingen worden genomen op basis van een duidelijk begrip van alle perspectieven

De Check-Out: We Agree to Disagree

Stel dat de vergadering verhit raakt over de begrotingstoewijzingen. De meningen zijn verdeeld en het is duidelijk dat er vandaag geen overeenstemming zal worden bereikt. In plaats van de spanning te laten voortduren, initieer je een check-out. Je geeft iedereen de kans om zijn laatste gedachten te uiten en gaat ermee akkoord dat ze het voorlopig niet eens zijn. Dit voorkomt geklets na de vergadering en zorgt ervoor dat alle standpunten zijn erkend.

De Follow-Up: Zet woorden om in actie

Het team besluit door te gaan met een nieuwe marketingcampagne. In plaats van het bij een vergadering te laten, wordt er een follow-up gepland om de voortgang van de campagne te volgen. Er worden specifieke taken toegewezen, deadlines gesteld en er wordt een vervolgvergadering gepland. Dit laat het team zien dat hun inbreng heeft geleid tot echte, bruikbare resultaten.

Empower your team to Speak-up!

Door deze vier stappen op te nemen in je vergaderingen, doe je meer dan alleen lippendienst bewijzen aan het idee van psychologische veiligheid. Je creëert actief een omgeving waarin iedereen zich gesterkt voelt om bij te dragen, wat leidt tot meer innovatieve oplossingen en een meer betrokken team.

Als gecertificeerd business coach, trainer en facilitator stimuleert Steff Vanhaverbeke mensen om werkwijzen te ontwikkelen die onontbeerlijk zijn in een steeds sneller veranderend

Mensen met interesse in dit thema volgen ook:

Skill program
 
Event
Leer hoe je mensen optimaal kan laten leren, problemen oplossen, samenwerken en co-creëren met behulp van specifieke…