Facilitation

Faciliteren

Laat mensen samenwerken

Voel je je soms uitgeput na een meeting? Lijken vergaderingen eindeloos lang te duren? Heb je soms het gevoel niet écht relevant te zijn of niet te kunnen bijdragen? Gebeurt de échte meeting in de wandelgang na de eigenlijke vergadering?

Samenwerken betekent ook samen overleggen, problemen oplossen, strategieën ontwikkelen, beslissen, bedrijfs- of afdelingsvisies verhelderen, budgetoefeningen maken, intervisiegroepen opzetten, directiemeetings faciliteren, bedrijfsprocessen in kaart brengen, projectplannen uitwerken, veranderingsprocessen doorvoeren...

Na deze intensieve opleiding ben je in staat dergelijke meetings en workshops te ontwerpen en succesvol te faciliteren.

Leerdoelen

Na deze opleiding zijn deelnemers in staat om:

 • meetings en workshops tot een hoger niveau te tillen
 • allerlei soorten meetings en processen te begeleiden
 • om te gaan met weerstand
 • mensen makkelijk(er) te laten participeren
 • gesprekken, meetings en workshops te leiden naar gewenste uitkomsten

Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden, projectmanagers en coaches die hun vaardigheden willen aanscherpen om conversaties, meetings en workshops te leiden (of begeleiden). De aangereikte principes en technieken sluiten nauw aan bij Agile enSociocracy 3.0 en verrijken deze.

Het dit opleidingsprogramma bestaat uit 4 halve-dag modules. In elke module brengen we eerst het algemeen kader. Vervolgens brengen we de principes en technieken in de praktijk en werken de deelnemers voorbeelden en cases uit die aansluiten op hun eigen werksituatie.

Programma

Dag 1: Competenties voor facilitatoren

 1. Hoe participatie en betrokkenheid stimuleren
  • technieken om alle deelnemers te engageren
  • werken met wat zich aandient
  • werken met weerstand
  • jouw rol als facilitator
 2. Hoe een veilige en stimulerende omgeving faciliteren
  • focus op proces
  • groeps-rapport
  • waarneming van verbal en non-verbale signalen
  • actief luisteren
  • stimuleren van feedback-loops
  • zorgen voor inclusiviteit
  • zorgen voor delen
  • fair-witness
  • conflicten en weerstand kaderen
  • creativiteit bevorderen
  • effectief overleggen
  • beslutivorming

Dag 2: Diverse aangepaste werkvormen leren inzetten

 1. Toepassingen:
 • We verzameling en bespreken de werkvormen die de deelnemers nu al gebruiken: bv. presentatie, gespreksrondes, serious games, activiteiten, braingym, rollenspellen, …
 • We leren geschikte werkvormen kiezen in functie van leerprocessen en gewenste uitkomsten:
  • verschillende varianten van het werkvormen en hun pro’s en con’s.
  • wanneer is een bepaalde werkvorm een geschikte methodiek?
  • hoe zorgen we voor variatie en afwisseling?
  • hoe zorgen we dat iedereen participeert in elke werkvorm?
 • We leren specifieke werkvormen begeleiden.
 • We leren oogsten:
  • Hoe zorgen we voor waardevolle leerervaringen?
  • Hoe zorgen we voor draagvlak en gemeenschappelijke besluitvorming?
 • We oefenen werkvormen in combinatie met de opgebouwde faciliteringsskills.
 • We leren hoe we de beschikbare tijd efficiënt gebruiken.
 1. Praktijk en reflectie
 • In deze module gaan de deelnemers zélf aan de slag met de aangeleerde principes en technieken. Hierbij moeten ze in kleine werkgroepjes:
  • Een ‘typische’ meetingcontext voorbereiden en aangepaste werkvorm(en) te kiezen;
  • De gespreksruimte openen en de deelnemers uitnodigen;
  • Een proces faciliteren;
  • De gesprekruimte afsluiten en concluderen;
 • De deelnemers geven elkaar constructieve feedback. Op die manier hanteren we het principe van meta-cognition (leren over het eigen leren) om mensen naar een hoger niveau te tillen. Hierdoor beleven de mensen direct wat de impact kan zijn van leerprocesfacilitering en kunnen ze meteen aan de slag met inzetbare principes en technieken.

Belevingsgericht leren bij The House of Coaching

The House of Coaching staat voor belevingsgericht leren. Als deelnemer ga je voortdurend met de theorie aan de slag door praktische, belevingsgerichte oefeningen waarmee je jouw vaardigheden in echte situaties leert toepassen. Wij faciliteren het leerproces door maximale interactie en het delen van ervaringen. Da's leren dat echt bijblijft!

Facilitation techniques

Wil je graag deze 21st Century Skills ontwikkelen bij jouw mensen, team of organisatie?
Neem dan contact op en we werken samen een programma uit!

Program category
Program type
Program languages
Number of modules
4
Number of participants
6 - 12