Op welke manier integreer je systeemdenken in je organisatie?
Op welke manier integreer je systeemdenken in je organisatie?

In what way do you integrate systems thinking into your organisation?

Systeemdenken richt zich op de interacties en relaties tussen de onderdelen van een systeem, in plaats van alleen te kijken naar de individuele onderdelen. Het gaat erom te begrijpen hoe veranderingen in één deel van het systeem invloed hebben op andere delen van het systeem en hoe het gehele systeem functioneert als geheel.

Hoe wordt systeemdenken gebruikt in management?

In management wordt systeemdenken vaak gebruikt om complexe problemen op te lossen en beslissingen te nemen in organisaties. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe systeemdenken in management wordt toegepast:

 1. Probleemoplossing: Systeemdenken helpt managers om de oorzaken van problemen in hun organisatie te begrijpen door naar de interacties en relaties tussen de onderdelen van het systeem te kijken, in plaats van alleen naar symptomen te kijken.
 2. Strategieontwikkeling: Systeemdenken helpt managers om de gevolgen van hun beslissingen te overwegen op de lange termijn, door naar de interacties tussen de onderdelen van het systeem en hoe veranderingen in één deel van het systeem invloed hebben op andere delen van het systeem.
 3. Verandermanagement: Systeemdenken helpt managers om veranderingen in hun organisatie te implementeren door naar de interacties tussen de onderdelen van het systeem te kijken en te begrijpen hoe veranderingen in één deel van het systeem invloed hebben op andere delen van het systeem.
 4. Duurzaamheid: Systeemdenken helpt managers om te begrijpen hoe hun organisatie invloed heeft op het grotere systeem waarin zij opereren, zoals de maatschappij en de natuur en hoe deze kan bijdragen aan duurzaamheid.
 5. Communicatie: Systeemdenken helpt managers om te begrijpen hoe informatie en communicatie door het hele systeem stromen, en hoe dit kan worden verbeterd.

Wat zijn de valkuilen voor managers die geen systeemdenken hanteren?

Er zijn verschillende valkuilen voor managers die geen systeemdenken hanteren:

 1. Symptoombestrijding: Zonder systeemdenken, zijn managers geneigd om alleen naar symptomen te kijken, in plaats van naar de oorzaken van problemen. Dit kan leiden tot tijdelijke oplossingen die op de lange termijn geen impact hebben.
 2. Silo-denken: Zonder systeemdenken, zijn managers geneigd om afzonderlijke onderdelen van de organisatie te beschouwen in plaats van te begrijpen hoe deze samenhangen en samenwerken om het gehele systeem te laten functioneren. Dit kan leiden tot inefficiëntie en conflicten.
 3. Onvoorziene gevolgen: Zonder systeemdenken, zijn managers geneigd om beslissingen te nemen zonder de gevolgen hiervan op de lange termijn te overwegen. Dit kan leiden tot onbedoelde gevolgen die op de lange termijn negatief zijn.
 4. Onvoldoende duurzaamheid: Zonder systeemdenken, zijn managers geneigd om alleen te kijken naar hun eigen organisatie en niet naar de grotere context waarin ze opereren, zoals de maatschappij en de natuur. Dit kan leiden tot beslissingen die niet duurzaam zijn.
 5. Slechte communicatie: Zonder systeemdenken, zijn managers geneigd om te communiceren vanuit hun eigen perspectief en niet te begrijpen hoe informatie en communicatie door het hele systeem stromen. Dit kan leiden tot een gebrek aan begrip en efficiëntie.

Wat zijn goede boeken of andere bronnen over systeemdenken voor managers?

Er zijn veel boeken en andere bronnen over systeemdenken voor managers beschikbaar. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. "Thinking in Systems: A Primer" door Donella Meadows - Dit boek biedt een inleiding in de basics van systeemdenken en laat zien hoe het kan worden toegepast op allerlei soorten systemen, van organisaties tot ecosystemen.
 2. "The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization" door Peter Senge - Dit boek introduceert het concept van de "lerende organisatie" en laat zien hoe systeemdenken kan worden gebruikt om organisaties te ontwikkelen die zichzelf continu verbeteren.
 3. "Donella Meadows' Thinking in Systems" door Donella Meadows, Diana Wright - Dit boek is een praktische gids voor het toepassen van systeemdenken in management en biedt vele voorbeelden en oefeningen om de leerstof toe te passen.
 4. "Systems Thinking for Social Change" door David Peter Stroh - Dit boek is gericht op het toepassen van systeemdenken in sociale verandering en biedt praktische tools voor veranderingsmanagement en probleemoplossing.
 5. "The Systems Thinking Playbook" door Linda Booth Sweeney, Dennis Meadows, et al. - Dit boek biedt een toegankelijke, praktische gids voor systeemdenken en biedt vele oefeningen en tools om systeemdenken toe te passen in de praktijk.

Daarnaast zijn er talrijke websites, blogs, podcasts en video's beschikbaar waar u zich op de hoogte kunt houden over systeemdenken en leren hoe het toe te passen in management.

Op welke manier kan je systeemdenken leren toepassen in je organisatie?

Er zijn verschillende manieren om systeemdenken toe te passen in een organisatie:

 1. Leer de principes van systeemdenken: Leer de basisprincipes van systeemdenken door te lezen over de theorie, deel te nemen aan workshops en trainingen, of door te werken met een coach die ervaring heeft met systeemdenken.
 2. Toepassen van systeemdenken in het dagelijks werk: Probeer systeemdenken toe te passen in uw dagelijkse werk door naar het grotere plaatje te kijken, relaties en interacties tussen onderdelen van uw organisatie te begrijpen en te overwegen hoe veranderingen in één deel van het systeem invloed hebben op andere delen van het systeem.
 3. Oefen systeemdenken bij het oplossen van problemen: Probeer systeemdenken te gebruiken bij het oplossen van problemen in uw organisatie door naar de oorzaken van problemen te kijken en niet alleen naar symptomen.
 4. Oefen systeemdenken bij het nemen van beslissingen: Probeer systeemdenken te gebruiken bij het nemen van beslissingen in uw organisatie door naar de gevolgen van uw beslissingen te kijken op de lange termijn.
 5. Communiceer systeemdenken: Communiceer de principes van systeemdenken binnen uw organisatie en probeer anderen te overtuigen om systeemdenken toe te passen.
 6. Integreer systeemdenken in de cultuur: Probeer systeemdenken te integreren in de cultuur van uw organisatie door het te behandelen als een belangrijk aspect van besluitvorming en probleemoplossing.
 7. Maak gebruik van systemische tools: Er zijn veel systemische tools beschikbaar die u kunt gebruiken, zoals de Causal Loop Diagram (CLD), de systeemdynamiek en de systeemdenkkaart om problemen te analyseren en beslissingen te nemen.

Het is belangrijk om te realiseren dat systeemdenken een continu proces is, en dat het tijd kost om het te leren en toe te passen in een organisatie.

Conclusie

Systeemdenken is een benadering van het bestuderen van systemen die zich richt op de interacties en relaties tussen de onderdelen van een systeem. Het kan worden toegepast in management om complexe problemen op te lossen en beslissingen te nemen in organisaties. Er zijn verschillende valkuilen voor managers die geen systeemdenken hanteren, zoals symptoombestrijding, silo-denken, onvoorziene gevolgen, onvoldoende duurzaamheid, en slechte communicatie. Er zijn veel boeken en andere bronnen beschikbaar die managers kunnen gebruiken om systeemdenken te leren en toe te passen in hun organisatie. Er zijn ook verschillende manieren om systeemdenken toe te passen in een organisatie, zoals het leren van de principes, het toepassen van systeemdenken in het dagelijks werk, oefenen bij het oplossen van problemen, oefenen bij het nemen van beslissingen, communiceren van systeemdenken, integreren in de cultuur van de organisatie en het gebruiken van systemische tools.

Als gecertificeerd business coach, trainer en facilitator stimuleert Steff Vanhaverbeke mensen om werkwijzen te ontwikkelen die onontbeerlijk zijn in een steeds sneller veranderend

Mensen met interesse in dit thema volgen ook:

Skill program
 
Event
Met behulp van systeemdenken krijg je inzicht in de complexe samenhang en dynamieken in je organisatie, sectoren en markten.…