Speel dit spel voor succesvolle meetings
Speel dit spel voor succesvolle meetings

Speel dit spel voor succesvolle meetings

Stel je eens voor dat het faciliteren van bijeenkomsten voelt als het spelen van een boeiend en uitdagend spel. Een spel waarin elke deelnemer een belangrijke rol speelt, waar creativiteit en samenwerking de speelbal zijn en waar spelregels zorgen voor een gestructureerde en plezierige ervaring. In dit spel van faciliteren liggen de sleutels tot effectieve en succesvolle bijeenkomsten. Laten we samen ontdekken waarom het spel als metafoor zo'n krachtig hulpmiddel is om de uitdagingen van facilitatie aan te gaan.

 1. De Spelers

  Jij bent een speler, een belangrijke schakel in het succes van elke bijeenkomst. Maar je bent niet alleen! Elke deelnemer is een waardevolle speler, met unieke talenten en perspectieven. Wees getuige van de kracht van collectieve intelligentie wanneer elke speler bijdraagt aan het spel van ideeën, oplossingen en creatieve doorbraken.

 2. De Speelbal

  Laat je creativiteit rollen! Ontdek de vele attributen en tools die je kunt gebruiken om de energie en dynamiek in de bijeenkomst te vergroten. Van kleurrijke post-its tot innovatieve technologieën, deze speelballen geven je de mogelijkheid om ideeën te laten stuiteren, inzichten te delen en samenwerking te stimuleren.

 3. De Spelregels

  Regels zorgen voor structuur en vrijheid binnen het spel. Ontdek hoe duidelijke en gedeelde spelregels een veilige omgeving creëren waarin elke speler zijn stem kan laten horen. Laat de spelregels de basis leggen voor respectvolle communicatie, gelijke deelname en het bereiken van gemeenschappelijke doelen.

 4. Het Doel van het Spel

  Wat is jouw spelbedoeling? Elke bijeenkomst heeft een specifiek doel - of het nu gaat om het vinden van innovatieve oplossingen, het nemen van belangrijke beslissingen of het bevorderen van teambuilding. Definieer het doel van het spel en laat het fungeren als een kompas dat de richting van de bijeenkomst bepaalt.

 5. Het Scorebord

  Volg de voortgang en vier successen! Laat een visueel scorebord je gids zijn terwijl je het spel speelt. Zie hoe de ideeën groeien, beslissingen worden genomen en doelstellingen worden bereikt. Het scorebord houdt de energie hoog en geeft je een tastbare manier om de voortgang van het spel te meten.

 6. Timing

  Begin, midden en einde. Net als elk spel heeft ook een bijeenkomst zijn eigen ritme. Beheer de timing zorgvuldig om ervoor te zorgen dat elke fase voldoende aandacht krijgt. Creëer ruimte voor momenten van reflectie, inspiratie en samenwerking. Het spel van faciliteren is een avontuur dat zich ontvouwt en waarin elke seconde telt.

 7. De Spelleider

  Jij bent de spelleider, de dirigent van dit dynamische spel. Neem het voortouw en creëer een sfeer van vertrouwen en enthousiasme. Begeleid de spelers, faciliteer discussies en help hen hun potentieel te bereiken. Met jouw leiderschap en faciliterende vaardigheden maak je van elke bijeenkomst een onvergetelijke spelervaring.

 8. Het Speelveld

  Tijd, ruimte en grenzen vormen het speelveld waarop het spel wordt gespeeld. Creëer een omgeving die uitnodigt tot creativiteit en samenwerking. Denk aan comfortabele ruimtes, inspirerende visuals en een helder kader waarin de magie van het spel kan plaatsvinden.

De metafoor van het spel biedt niet alleen inzicht tijdens de eigenlijke bijeenkomst, maar kan ook een waardevol hulpmiddel zijn bij het voorbereiden van je sessie. Het stelt je in staat om de juiste mindset aan te nemen en de nodige elementen te identificeren en te plannen. Net als bij het voorbereiden van een spel, denk je als facilitator na over de spelers, de spelregels, het doel, het scorebord, de timing, de spelleiding en het speelveld.

Bij het voorbereiden van je sessie kun je je richten op het begrijpen van de spelers: wie zijn ze, wat zijn hun behoeften en doelen, en hoe kun je hen optimaal betrekken en ondersteunen? Denk na over de attributen en tools die je wilt gebruiken als speelballen om de deelnemers te inspireren en interactie te bevorderen.

Daarnaast helpt de spelmetafoor je om de spelregels helder te definiëren. Bedenk welke richtlijnen en verwachtingen je wilt vaststellen om een positieve en productieve omgeving te creëren. Stel jezelf ook de vraag: wat is het specifieke doel van het spel? Wat wil je bereiken met de bijeenkomst en hoe kun je dit doel het beste communiceren en nastreven?

Verder kun je de timing van de sessie plannen als een reeks spelstadia, waarbij je zorgt voor een evenwichtige verdeling van de tijd tussen verschillende activiteiten. Bedenk welke visuele hulpmiddelen je kunt gebruiken als scorebord om de voortgang van het spel bij te houden en de deelnemers te laten zien waar ze zich bevinden in het proces.

Ten slotte, als facilitator, positioneer je jezelf als de spelleider die de sessie in goede banen leidt. Denk na over de rol die je wilt vervullen en de vaardigheden die je wilt inzetten om de deelnemers te begeleiden, te motiveren en te inspireren.

Door de spelmetafoor toe te passen tijdens de voorbereiding van je sessie, kun je een solide basis leggen en anticiperen op mogelijke uitdagingen. Het stelt je in staat om een gestructureerde en boeiende bijeenkomst te creëren waarin de spelers worden uitgedaagd, betrokken en gemotiveerd om samen tot geweldige resultaten te komen.

Dus laten we samen het spel spelen, waarin de spelers schitteren, de speelbal in beweging blijft, de spelregels het spel sturen, het doel duidelijk is, het scorebord de voortgang bijhoudt, timing de magie bepaalt, jij de spelleider bent en het speelveld de ruimte biedt voor inspiratie en innovatie. Bereid je voor op een spelervaring die je bijeenkomsten transformeert en de weg opent naar buitengewone resultaten.

Als gecertificeerd business coach, trainer en facilitator stimuleert Steff Vanhaverbeke mensen om werkwijzen te ontwikkelen die onontbeerlijk zijn in een steeds sneller veranderend

Mensen met interesse in dit thema volgen ook:

Skill program
 
Event
Leer hoe je mensen optimaal kan laten leren, problemen oplossen, samenwerken en co-creëren met behulp van specifieke…
 
Event
Ontdek en leer de kracht van visueel denken en handelen Ben je klaar om je aan te sluiten bij de bemanning van Visual…