Strategic thinking

Strategisch denken

Leer strategieën ontwikkelen

In deze opleiding worden de kernbegrippen en technieken aangereikt m.b.t. strategisch denken, gebaseerd op recente inzichten uit de neurocognitieve wetenschappen, systeemwetenschappen en strategie-ontwikkeling.

Effectieve strategiën anticiperen op veranderende condities en omvatten diverse scenario’s. Die scenario’s ontwikkel je samen met anderen en worden getoetst op haalbaarheid en weerbaarheid. Een goede strateeg weet makkelijk te schakelen binnen de diverse voorbereide scenario’s.

Een strategie ontwikkelen doen we door middel van de Strategische Dialoog. Daarmee van je makkelijk denkfouten zoals groepsdenken op en ga je een strategie formuleren die door iedereen goed begrepen én gedragen wordt.

In deze opleiding leer je handige principes en technieken waarmee je de strategische conversaties naar een hoger niveau kan tillen.

In deze vierdaagse workshop leer je:

 • De uitdagingen onderkennen van de VUCA wereld
 • De typische valkuilen herkennen zoals: brandjesblussen, afglijdende doelen, neveneffecten, …
 • De veel voorkomende denkfouten herkennen en onderscheppen
 • Systeemdenken als strategisch instrument inzetten
 • Strategische scenario’s te ontwikkelen
 • De strategische dialoog faciliteren
 • Strategie doorvertalen naar tactische en operationele niveaus
 • Storytelling als strategisch instrument inzetten

Programma:

Module 1: Algemeen kader strategisch denken

 • Wat is strategie?
 • Overzicht, inzicht, uitzicht
 • De VUCA wereld
 • Het Cynefin model
 • Kwaliteit van perceptie
 • Ladder van inferentie
 • Denkfouten herkennen

Module 2: Analytisch denken

 • Technieken en tools:
  • Strategische drijfveren
  • SWOT analyse inclusief confrontatiematrix en strategische keuzes
  • Root Cause Analyse & Ishikawa
 • Systeemdenken vs. reductief denken
 • Systemische blik a.d.h.v. het ijsberg model
 • Onderscheiden van resultaten, patronen, trends, systemen, processen, modellen

Module 3: Causal Loop Diagram (CLD)

 • Causaliteit, relaties, feedback loops, vertragingen
 • Technieken en tools voor CLD mapping
 • Limieten en hefbomen
 • Balancerende en versterkende lussen

Module 4: Systemische archetypes (deel 1)

 • Patronen en effecten
 • Mindset
 • Herkennen, ondervangen en voorkomen of aanpassen van beperkende patronen
 • Limits to growth
 • Shifting the buden
 • Eroding goals
 • Escalation

Module 5: Systemische archetypes (deel 2)

 • Success tot the successful
 • Tragedy of the commons
 • Fixes that fail
 • Growth and underinvestment
 • The law of requisite variety

Module 6: Strategische dialog

 • Jouw rol als facilitator
 • Conversationële ruimte
 • Omgaan met weerstand
 • Gaming
 • Storytelling

Module 7: Strategie-ontwikkeling

 • Hefbomen creëren
 • Strategisch, tactisch, operationeel samenwerken
 • Simulaties
 • Scenario-planning
 • Toepassingen

Module 8: Case studies

 • Gaming strategische cases:
  • Fusie / overname
  • Verandering
  • Disruptie
  • Product/Service launch
 • Feedback op cases

Nazorg

Aansluitend krijgen de deelnemers de opdracht om voor een eigen case een strategie te ontwikkelen, die ze (online) terugkoppelen met elkaar én de trainer.

Belevingsgericht leren bij The House of Coaching

The House of Coaching staat voor belevingsgericht leren. Als deelnemer ga je voortdurend met de theorie aan de slag door praktische, belevingsgerichte oefeningen waarmee je jouw vaardigheden in echte situaties leert toepassen. Wij faciliteren het leerproces door maximale interactie en het delen van ervaringen. Da's leren dat echt bijblijft!

Strategic thinking

Wil je graag deze 21st Century Skills ontwikkelen bij jouw mensen, team of organisatie?
Neem dan contact op en we werken samen een programma uit!

Program category
Program type
Program languages
Number of modules
8
Number of participants
6 - 12