Cognitive Skills

Cognitieve skills

Leer effectiever denken

Met denktechnieken leren we werken met de mentale activiteiten die je gebruikt om informatie te verwerken, verbanden te leggen, beslissingen te nemen en nieuwe ideeën te creëren. Je gebruikt jouw denkvermogen wanneer je ervaringen probeert te begrijpen, problemen oplost, beslissingen neemt, vragen stelt, plannen maakt of informatie organiseert.

Iedereen heeft bepaalde denkvaardigheden, maar niet iedereen gebruikt ze even effectief. Effectieve denkers zien mogelijkheden waar anderen alleen obstakels zien. Goede denkers zijn in staat verbanden te leggen tussen verschillende factoren en deze met elkaar in verband te brengen. Zij zijn ook in staat nieuwe en unieke oplossingen voor problemen te ontwikkelen.

In deze reeks opleidingen leer je een logische reeks verbindingen te maken tussen diverse brokken informatie. Dat kan gaan over hoe je een probleem oplost of een beslissing neemt.

Ook geheugentraining, analyseren, synthetiseren, categoriseren, systematiseren, evalueren en problemen oplossen komen in deze opleidingen aan bod.

Cognitive Skills

Wil je graag deze 21st Century Skills ontwikkelen bij jouw mensen, team of organisatie?
Neem dan contact op en we werken samen een programma uit!