Conflict management

Omgaan met grenzen en conflicten

Leer werken met grenzen en conflicten!

Is het je weleens overkomen dat je in een lastige situatie op het werk terechtkwam waarbij grenzen werden overschreden? Of heb je ooit te maken gehad met conflicten binnen je team die maar niet opgelost leken te worden? We begrijpen dat het omgaan met grenzen en conflicten een uitdagende taak kan zijn, en daarom willen we je uitnodigen voor onze opleiding "Omgaan met Grenzen en Conflicten".

Tijdens deze tweedaagse workshop, speciaal ontworpen voor leidinggevenden, zullen we je voorzien van praktische tools en vaardigheden om effectief te navigeren door deze problematische situaties. We richten ons op twee essentiële modules die je zullen helpen om grenzen te stellen, grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en conflicten op een constructieve manier op te lossen.

Module 1: Grenzen, Grenzoverschrijdend Gedrag en Assertiviteit

Tijdens de eerste module verkennen we het belang van persoonlijke en professionele grenzen en hoe deze kunnen worden overschreden. We richten ons op het herkennen en begrijpen van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag en de impact ervan op individuen en teams. Daarnaast leer je hoe je assertief kunt zijn en effectief je grenzen kunt communiceren. Deze module biedt praktische tools en technieken om assertiviteit te vergroten, zodat je beter kunt omgaan met uitdagende situaties en conflicten.

Leerdoelen:

 • Begrijp de functie van grenzen, zowel in persoonlijke als professionele context.
 • Herken verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag en benoem ze.
 • Versterk assertiviteit en ontwikkel de vaardigheid om effectief grenzen te communiceren.
 • Pas strategieën toe om op een constructieve manier om te gaan met uitdagende situaties.
 • Creëer een respectvolle werkomgeving waarin grenzen worden gerespecteerd.

Leerprogramma:

 1. Introductie tot grenzen en grensoverschrijdend gedrag
  • Definitie van grenzen en hun rol in professionele contexten
  • Oorzaken en gevolgen van grensoverschrijdend gedrag
  • Toepassing van principes uit de sociaalwetenschap om grensoverschrijdend gedrag te begrijpen
 2. Identificatie en begrip van persoonlijke grenzen
  • Reflectie op persoonlijke waarden en grenzen
  • Het belang van het stellen en handhaven van persoonlijke grenzen
  • Integratie van positieve psychologieprincipes om veerkracht en zelfzorg te bevorderen
 3. Herkennen en benoemen van grensoverschrijdend gedrag
  • Analyse van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag in professionele settings
  • Praktijkvoorbeelden en casestudies om grensoverschrijdend gedrag te herkennen
  • Rollenspelen en dialoogoefeningen om assertief te reageren op grensoverschrijdend gedrag
 4. Versterking van assertieve communicatie
  • Technieken voor assertieve communicatie en het stellen van grenzen
  • Het belang van non-verbale communicatie en lichaamstaal bij assertief gedrag
  • Praktische oefeningen om assertiviteit te ontwikkelen en toe te passen
 5. Creëren van een respectvolle werkomgeving
  • Het belang van leiderschap bij het bevorderen van een respectvolle cultuur
  • Praktische strategieën om een inclusieve en ondersteunende werkomgeving te creëren
  • Teamdiscussies en groepsoefeningen om positieve interacties te stimuleren

Module 2: Conflicthantering

In de tweede module leer je vaardigheden en strategieën voor het effectief omgaan met conflicten op de werkvloer. We bespreken de verschillende typen conflicten en de onderliggende oorzaken. Je leert hoe je conflicten kunt herkennen, analyseren en oplossen op een constructieve manier. We behandelen ook communicatietechnieken en onderhandelingsvaardigheden die je kunt toepassen om tot duurzame oplossingen te komen. Deze module helpt je om een positieve en productieve werkomgeving te bevorderen door conflicten effectief aan te pakken.

Leerdoelen:

 • Identificeer verschillende typen conflicten en begrijp hun oorzaken.
 • Analyseer de dynamiek van conflicten en ontdek de onderliggende factoren.
 • Pas effectieve communicatietechnieken toe om conflicten constructief aan te pakken.
 • Versterk onderhandelingsvaardigheden en vind win-winoplossingen.
 • Beheers emoties en stress tijdens conflictsituaties.

Leerprogramma:

 1. Introductie tot conflicthantering en conflicttypen
  • Definitie van conflicthantering en de rol ervan in leiderschap
  • Identificatie van verschillende conflicttypen en hun kenmerken
  • Sociaalwetenschappelijke perspectieven op conflict en principes van positieve psychologie
 2. Analyse van conflictoorzaken en -dynamiek
  • Identificatie van gemeenschappelijke oorzaken en triggers van conflicten
  • Begrip van machtsverhoudingen en hun invloed op conflicten
  • Casestudies en praktijkvoorbeelden om conflictoorzaken te analyseren
 3. Effectieve communicatie tijdens conflicten
  • Actief luisteren en empathische communicatie tijdens conflictsituaties
  • Constructieve feedback en het vermijden van defensieve reacties
  • Dialoogoefeningen en rollenspelen om effectieve communicatievaardigheden te ontwikkelen
 4. Onderhandelingstechnieken en samenwerking
  • Principes van principieel onderhandelen en win-winoplossingen
  • Samenwerking bevorderen bij conflicten en het opbouwen van vertrouwen
  • Praktijkscenario's en simulaties om onderhandelingsvaardigheden toe te passen
 5. Beheersen van emoties en stress tijdens conflictsituaties
  • Strategieën ontwikkelen om emoties en stress te beheersen tijdens conflictsituaties
  • Effectief omgaan met spanning en druk in conflictsituaties
  • Praktische technieken voor emotionele regulatie en stressvermindering
  • Implementatie van zelfzorgmaatregelen om veerkrachtig te blijven tijdens conflicten

Met dit leerprogramma zul je als leidinggevende in staat zijn om conflicten effectief aan te pakken, constructieve communicatie te bevorderen en een positieve werkomgeving te creëren waarin conflicten op een productieve manier worden opgelost.

Waarom kiezen voor de opleiding "Omgaan met Grenzen en Conflicten"?

 1. Praktische en gerichte aanpak: 

  De opleiding is specifiek ontworpen voor leidinggevenden en biedt direct toepasbare kennis en vaardigheden die je in je dagelijkse werk kunt gebruiken.

 2. Ervaringsgerichte leerervaring:

  De opleiding maakt gebruik van diverse leermethoden, waaronder groepsdiscussies, rollenspelen en praktische oefeningen. Dit zorgt voor een interactieve en boeiende leerervaring.

 3. Directe impact op de werkomgeving:

  Door de verworven kennis en vaardigheden toe te passen, kun je een positieve verandering teweegbrengen in de omgang met grenzen, conflicten en assertiviteit binnen jouw team en organisatie.

Investeer in je rol als leidinggevende en ontwikkel de nodige vaardigheden om effectief om te gaan met grenzen en conflicten in je professionele omgeving. 

Belevingsgericht leren bij The House of Coaching

The House of Coaching staat voor belevingsgericht leren. Als deelnemer ga je voortdurend met de theorie aan de slag door praktische, belevingsgerichte oefeningen waarmee je jouw vaardigheden in echte situaties leert toepassen. Wij faciliteren het leerproces door maximale interactie en het delen van ervaringen. Da's leren dat echt bijblijft!

Boundaries and Conflicts

Wil je graag deze 21st Century Skills ontwikkelen bij jouw mensen, team of organisatie?
Neem dan contact op en we werken samen een programma uit!

Program category
Program type
Program languages
Number of modules
2
Number of participants
6 - 12